Hoewel aan alle pagina’s van de website van Restaurant De Haard de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Restaurant De Haard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Restaurant De Haard, dat daarom voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Restaurant De Haard is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Restaurant De Haard bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Restaurant De Haard wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo’s, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Restaurant De Haard. Het gebruik van het logo van Restaurant De Haard is alleen toegestaan na toestemming van Restaurant De Haard.

Restaurant De Haard hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan Restaurant De Haard wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.